Views Navigation

Dogodek Views Navigation

Danes

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA NA PODROČJU ZDRAVJA IN VARNOSTI PRI DELU – 5.10.2022

Ljubljana Štukljeva cesta 44,Ljubljana,MA

O seminarju Predavanje se organizira v okviru projekta Odpravimo konflikte na delovnem mestu, ki se izvaja od leta 2017. Ena glavnih aktivnosti na projektu je informiranje delodajalcev glede njihovih obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. V ta namen smo pripravili predavanje oziroma webinar v katerem posredujemo odgovore na vprašanja, […]

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA NA PODROČJU ZDRAVJA IN VARNOSTI PRI DELU – 12.10.2022

Ljubljana Štukljeva cesta 44,Ljubljana,MA

O seminarju Predavanje se organizira v okviru projekta Odpravimo konflikte na delovnem mestu, ki se izvaja od leta 2017. Ena glavnih aktivnosti na projektu je informiranje delodajalcev glede njihovih obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. V ta namen smo pripravili predavanje oziroma webinar v katerem posredujemo odgovore na vprašanja, […]

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA NA PODROČJU ZDRAVJA IN VARNOSTI PRI DELU – 19.10.2022

Ljubljana Štukljeva cesta 44,Ljubljana,MA

O seminarju Predavanje se organizira v okviru projekta Odpravimo konflikte na delovnem mestu, ki se izvaja od leta 2017. Ena glavnih aktivnosti na projektu je informiranje delodajalcev glede njihovih obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. V ta namen smo pripravili predavanje oziroma webinar v katerem posredujemo odgovore na vprašanja, […]

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA NA PODROČJU ZDRAVJA IN VARNOSTI PRI DELU – 26.10.2022

Ljubljana Štukljeva cesta 44,Ljubljana,MA

O seminarju Predavanje se organizira v okviru projekta Odpravimo konflikte na delovnem mestu, ki se izvaja od leta 2017. Ena glavnih aktivnosti na projektu je informiranje delodajalcev glede njihovih obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. V ta namen smo pripravili predavanje oziroma webinar v katerem posredujemo odgovore na vprašanja, […]

VARNO, ZDRAVO IN DOSTOJNO DELO – 9.11.2022

Ljubljana Štukljeva cesta 44,Ljubljana,MA

O seminarju 10:00 – 10:45  Tanja Cmrečnjak Pelicon, univ. dipl. pravnica DOBRE PRAKSE PRI RAZREŠEVANJU SPOROV NA DELOVNEM MESTU - načini razreševanja konfliktov na delovnem mestu, - kaj je to mirno reševanje konfliktov? - mediacija kot zelo uspešen način mirnega razreševanja sporov na delovnem mestu, - praktične izkušnje z mediacij projektne enote IRSD v petih […]

VARNO, ZDRAVO IN DOSTOJNO DELO – 16.11.2022

Ljubljana Štukljeva cesta 44,Ljubljana,MA

O seminarju 10:00 – 10:45  Tanja Cmrečnjak Pelicon, univ. dipl. pravnica DOBRE PRAKSE PRI RAZREŠEVANJU SPOROV NA DELOVNEM MESTU - načini razreševanja konfliktov na delovnem mestu, - kaj je to mirno reševanje konfliktov? - mediacija kot zelo uspešen način mirnega razreševanja sporov na delovnem mestu, - praktične izkušnje z mediacij projektne enote IRSD v petih […]