Podrobnosti

Mladen Markota

Sekretar
Projektna enota IRSD

O predavatelju

Mag. Mladen Markota, dr. med., je specialist javnega zdravja od leta 1988. Na Inšpektoratu RS za delo je zaposlen od leta 2002, najprej kot inšpektor za delo, od leta 2017 pa na projektu “Odpravimo konflikte na delovnem mestu”, kjer delodajalcem in delavcem posreduje relevantne informacije na področju zdravja in varnosti pri delu v obliki predavanj in individualne strokovne pomoči. Ves čas kariere na inšpektoratu je aktiven predvsem na področju zdravja pri delu. Do danes je objavil 112 znanstvenih, strokovnih in preglednih člankov  s področja javnega zdravja, od katerih je bilo pet indeksiranih v SCI. Njegova osebna bibliografija je dostopna na Nacionalnem knjižničnem informacijskem sistemu raziskovalcev Republike Slovenije: http://cobiss.izum.si/.

Zadnji dogodki