Podrobnosti

Tanja Cmrečnjak Pelicon

Sekretar
Projektna enota IRSD

O predavateljici

Tanja Cmrečnjak Pelicon, po poklicu univerzitetna diplomirana pravnica, je zaposlena na Inšpektoratu RS za delo od leta 2002. V Uradu predstojnika  inšpektorata je več let delovala kot svetovalka za področje delovnopravne zakonodaje, se med drugim specializirala za področje prepovedi diskriminacije, sodelovala pa je tudi v mednarodnem projektu »Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij / Posting of workers: Sharing experiences, promoting best practices and improving access to information« – projekt je koordiniral Znanstveno raziskovalni center SAZU. Od februarja 2017 dela na Projektni enoti inšpektorata na projektu: »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, kjer promovira nesodno razreševanje delovnopravnih sporov, predava o možnostih mirnega razreševanja konfliktov na delovnem mestu v povezavi z delovnopravnimi vprašanji ter kot mediatorka izvaja posredovanje v sporih med delavci in delodajalci. Opravila je več usposabljanj za mediatorko, med drugim na področju transformativne metode mediacije. Od julija 2020 je tudi mednarodno certificirana managerka sreče pri delu.

Zadnji dogodki