Podrobnosti

Tanja Cmrečnjak Pelicon

Sekretar
Projektna enota IRSD

O predavateljici

Tanja Cmrečnjak Pelicon, po poklicu univerzitetna diplomirana pravnica, je zaposlena na Inšpektoratu RS za delo od leta 2002. V Uradu predstojnika  inšpektorata je več let delovala kot svetovalka za področje delovnopravne zakonodaje, se med drugim specializirala za področje prepovedi diskriminacije, sodelovala pa je tudi v mednarodnem projektu »Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij / Posting of workers: Sharing experiences, promoting best practices and improving access to information« – projekt je koordiniral Znanstveno raziskovalni center SAZU. Od februarja 2017 dela na Projektni enoti inšpektorata na projektu: »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, kjer promovira nesodno razreševanje delovnopravnih sporov, predava o možnostih mirnega razreševanja konfliktov na delovnem mestu v povezavi z delovnopravnimi vprašanji ter kot mediatorka izvaja posredovanje v sporih med delavci in delodajalci. Opravila je več usposabljanj za mediatorko, med drugim na področju transformativne metode mediacije. Od julija 2020 je tudi mednarodno certificirana managerka sreče pri delu.